Ngày 30-10, Văn phòng Chính phủ đã phát đi Công văn hỏa tốc số 11524/VPCP-NN gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến báo cáo tình hình công tác quản lý, bảo vệ rừng và phá rừng tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Hiện trường một vụ phá rừng tại Tiên Lãnh.
Công văn nêu rõ: Về Báo cáo tình hình công tác quản lý, bảo vệ rừng và phá rừng xảy ra tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước của UBND tỉnh Quảng Nam tại Văn bản số 148/BC-UBND ngày 9-10-2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm phá rừng tự nhiên nêu tại Văn bản số 148/BC-UBND theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, sai phạm của các đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
Ngọc Thi