Theo báo cáo, những năm gần đây, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền táng cường tiếp xúc, trực tiếp đối thoại với đoàn viên, hội viên, các nhóm đối tượng khác nhau trong nhân dân.

Thủ tướng và các đại biểu tại buổi gặp mặt các tổ chức Chính trị - xã hội và hội quần chúng 

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thường xuyên đối thoại chính sách với công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên... Qua đó, kịp thời lắng nghe và giải quyết tốt hơn nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. 

Dẫn lại câu nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận, tập hợp quần chúng và đại diện cho quyền lợi, nguyện vọng chính đánh của người dân của MTTQ Việt Nam, các tổ chức Chính trị - xã hội, các hội quần chúng.  

"Chúng ta có cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước trong quần chúng chính là các cấp Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng. Các tổ chức này với hình thức, cách làm của mình đã hàng ngày tiếp xúc với người dân ở từng cơ sở, địa phương" - Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của các tổ chức này; đồng thời ghi nhận nhiều cán bộ hội, hội viên dù 70 - 80 tuổi nhưng vẫn cống hiến sức mình cho công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nhân dân, là những người gần dân nhất, nói lên tiếng nói của nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi Gặp mặt.

Trích lại câu nói của Bác Hồ: "Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh, không có sự gắn kết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân thì sẽ không đạt được những kết quả phát triển tích cực trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nêu lên một số vấn đề về công tác dân vận qua những vụ việc trong thời gian gần đây. Theo Thủ tướng, trong một đất nước hòa bình, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, không thể để diễn ra tình trạng nơi này có nổ súng, nơi kia có khiếu kiện đông người, kéo dài. Với vai trò của các tổ chức hội, tổ chức chính trị - xã hội, chúng ta đã làm gì để cùng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng" - Thủ tướng đặt câu hỏi.

Nhắc lại "nhiều đốm lửa nhỏ bùng lên sẽ thành đốm lửa lớn" - Thủ tướng nhấn mạnh những trăn trở này chúng ta phải có trách nhiệm, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy"; khắc phục sự quan liêu, vô cảm trước nhân dân. Thủ tướng lưu ý: Dân vận không phải phương pháp, hình thức, mà là từ trái tim đến trái tim, phải chân thành, thuyết phục, nêu gương; là trách nhiệm, tâm huyết của những người làm dân vận.

Thay mặt MTTQ Việt Nam và các tổ chức Chính trị- xã hội, các hội quần chúng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa, cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng, trao đổi với lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng tại buổi gặp mặt 

Thủ tướng nêu lên tinh thần là Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa quyện, đoàn kết, thống nhất sẽ tạo nên sức mạnh. Cán bộ phải làm đúng, làm gương, chính sách pháp luật phải tốt để phục vụ nhân dân, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt.

Những vấn đề này đặc biệt quan trọng trong đặc điểm đất nước ta có nhiều tôn giáo, dân tộc, nhiều thành phần. Từ đó, Thủ tướng đề nghị các MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng cần đổi mới cách làm, tăng cường gặp gỡ để lắng nghe, gần dân hơn, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại.

Thời gian qua, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội, các hội quần chúng đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên còn chưa đáp ứng tình hình mới khi tác động xã hội rất lớn lao, trong đó đặc biệt là trước ảnh hưởng của các mạng xã hội, của tình trạng tội phạm, suy đạo đức lối sống, sự chênh lệch giàu nghèo,..."Người dân ra đường lo tai nạn giao thông, về nhà lo an toàn thực phẩm,... Đó là những việc chúng ta phải suy nghĩ, phải nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân" - Thủ tướng nêu dẫn chứng.

Về phương hướng, nhiệm vụ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách, pháp luật; là cầu nối của Đảng, Nhà nước và Nhân dân để tạo đồng thuận xã hội nhằm tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng đề nghị MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tăng cường các kênh trực tiếp và gián tiếp để lắng nghe nguyện vọng, ý kiến của nhân dân; phát huy tốt hơn nữa vai trò tập hợp quần chúng nhân dân, trong nước và ở nước ngoài, đội ngũ tri thức, doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng góp phần xây dựng quê hương, đất nước; xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tâm Phạm