Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và gần 150 đại biểu chức sắc, chức việc của các tôn giáo đại diện cho 43 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và nêu cao tinh thần đoàn kết của các tổ chức tôn giáo.  Thủ tướng khẳng định, mỗi tôn giáo ở nước ta tuy có lịch sử hình thành và đặc điểm khác nhau nhưng mọi tôn giáo đều tồn tại trong lòng dân tộc; lợi ích của từng tôn giáo cũng gắn liền với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Chính vì vậy, đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo là những chủ trương cơ bản của Đảng, Nhà nước ta về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong những thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của trên 26 triệu tín đồ các tôn giáo, chiếm hơn 1/4 dân số cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của các tôn giáo và đồng bào có đạo trong sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước. Thủ tướng biểu dương những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; phát huy các nguồn lực tôn giáo, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và tặng quà các chức sắc, chức việc tôn giáo.

Cuộc gặp trang trọng hôm nay cũng là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo, khẳng định chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nước ta. “Tôi tin rằng, tinh thần chia sẻ, thấu hiểu của cuộc gặp hôm nay sẽ càng tác động tích cực đến đường hướng hành đạo của các tổ chức tôn giáo, thúc đẩy các hoạt động tôn giáo phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân chúng ta” – Thủ tướng nhấn mạnh.

          Thủ tướng chính phủ mong rằng, quý vị chức sắc tôn giáo và đồng bào tôn giáo ở Việt Nam tiếp tục thúc đẩy đoàn kết, phát huy vai trò của tôn giáo với đất nước, dân tộc, đặc biệt là những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Các chức sắc, tín đồ tôn giáo tiếp tục đóng góp thế mạnh của tôn giáo mình trong sự nghiệp giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo và xây dựng đất nước ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn”- Thủ tướng đề nghị.

Hoài Thu - Anh Xuân