Singapore là một trong 12 nền kinh tế tham gia vào quá trình thành lập APEC. Đây là lần thứ hai Thủ tướng Lý Hiển Long tham dự Hội nghị APEC tại Việt Nam, lần đầu vào năm 2006.

Chuyên cơ của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Kể từ khi tuyên bố trở thành một quốc gia độc lập năm 1965, Singapore đã biến vùng đất hầu như không có tài nguyên thiên nhiên và hạ tầng cơ bản trở thành một quốc gia phát triển hàng đầu ở khu vực, một trung tâm sản xuất và tài chính trên thế giới. 

Từ thập niên 1970 của thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Lý Quang Diệu, Singapore đã trở thành nước công nghiệp mới (NIC) và hiện nay là một trong những nền kinh tế phát triển nhất thế giới. 

Thủ tướng Lý Hiển Long cùng phu nhân bước xuống máy bay.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo chủ trì lễ đón Thủ tướng Lý Hiển Long.

Theo các nguồn tin, Singapore được xếp vào nhóm nền kinh tế thị trường định hướng thương mại phát triển cao, là nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giới, xếp thứ 7 về mức độ trong sạch của chính quyền, môi trường kinh doanh tốt nhất với thuế suất thấp (chỉ đóng góp 14,2% GDP), GDP bình quân đầu người cao thứ 3 thế giới. 

Phu nhân Thủ tướng Lý Hiển Long đi cùng chồng tới dự APEC.

Singapore có quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hằng năm đạt gần 400 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 nghìn USD. 

Hiện nay, nền kinh tế Singapore chủ yếu dựa vào lĩnh vực dịch vụ, với đóng góp GDP lên tới 75%, cung cấp việc làm cho 83,9% lực lượng lao động. Trong khi đó công nghiệp đóng góp 25% GDP còn lại và sử dụng 16% lao động.

H.Chi - T.Nhân