Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết năm 2019 đất nước ta đạt được nhiều thành tựu kinh tế quan trọng, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, nhất là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Có được thành công đó là sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, và quân đội luôn luôn đóng vai trò rất quan trọng trong thời gian vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi đến thăm cán bộ chiến sĩ Kho kỹ thuật K55.

Thủ tướng cho rằng tại các cuộc sinh hoạt của Quân ủy Trung ương và Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã xác định trong bối cảnh mới của quốc tế và khu vực, đất nước không thể lơ là, mất cảnh giác, đặc biệt là đối với những đơn vị hậu cần, những đơn vị kỹ thuật quan trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương cán bộ chiến sĩ Kho kỹ thuật K55 đã nỗ lực trong công tác, chiến đấu, bảo quản tốt vũ khí, khí tài của Quân khu 5; tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị đã đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng tin tưởng rằng trong năm 2020, Kho kỹ thuật K55 tiếp tục phát triển cơ sở vật chất, tiếp tục thực hiện các quy định để bảo vệ tuyệt đối an toàn, tốt nhất kho kỹ thuật phục vụ sẵn sàng chiến đấu của quân đội ta, của Quân khu 5.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo đơn vị cần chăm lo tốt hơn nữa đời sống của cán bộ chiến sĩ cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm giúp cán bộ chiến sĩ xa nhà yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngọc Thi