Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định luân chuyển, chỉ định ông Phạm Đại Dương - Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Ông Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao các quyết định về công tác cán bộ cho ông Hoàng Văn Trà và ông Phạm Đại Dương.

Ông Hoàng Văn Trà - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Phú Yên, nhận quyết định thôi giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020 để nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phát biểu tại buổi công bố các quyết định nêu trên, ông Phạm Đại Dương khẳng định đây là niềm vinh dự và cũng là thử thách quan trọng đối với cá nhân ông trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ nhận thức phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ năng lực để nỗ lực cùng tập thể Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Phú Yên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. 

Ông Hoàng Văn Trà bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Phú Yên đã quan tâm, hỗ trợ ông hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian công tác tại Phú Yên, đồng thời tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ mới.

Hữu Toàn