Ngày làm việc thứ 3 của hội nghị Ban chấp hành TƯ lần thứ 6, khóa 12 hôm nay do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng điều hành đã bầu bổ sung 2 nhân sự vào Ban Bí thư.

Đồng chí Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá 12.

Ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Bí thư gồm: 

Đồng chí Phan Đình Trạc, ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

12 nhân sự Ban Bí thư

Với việc bổ sung thêm 2 thành viên mới, Ban Bí thư hiện có 12 thành viên gồm: 

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương

2. Đồng chí Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

3. Đồng chí Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Thường trực Ban Bí thư trong thời gian ông Đinh Thế Huynh điều trị bệnh kể từ ngày 1/8/2017

4. Đồng chí Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

5. Đồng chí Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

6. Đồng chí Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

7. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương

8. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

9. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương

10. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao

11. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

12. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PV