Ngày 24/7, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3929 và Công văn số 3930/VPCP-TCCB thông báo việc phân công ông Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Ủy viên Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và Ủy viên Ban chỉ đạo chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, thay ông Nguyễn Văn Lâm, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định miễn nhiệm

PV