Theo đó, từ ngày 18-2 đến 3-3 sẽ diễn ra SOM 1 và các cuộc họp liên quan. Đây là hội nghị tổng thể đầu tiên của APEC trong năm  2017 với 56 cuộc họp, hội thảo, đối thoại…của 38 Ủy ban và Nhóm công tác APEC trên nhiều lĩnh vực khác nhau, như tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, ứng phó thiên tai, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, tạo thuận lợi di chuyển cho doanh nhân, đại dương và nghề cá, thương mại điện tử, dịch vụ…

Ông Nguyễn Minh Vũ - Phó Trưởng ban Thư ký Quốc gia APEC cung cấp thông tin về Hội nghị APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan tại Nha Trang

Với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, các đại biểu APEC sẽ trao đổi, thống nhất các ưu tiên và nội hàm các ưu tiên của hợp tác APEC trong năm 2017. 

Các thành viên cũng sẽ xác định ưu tiên của 4 Ủy ban thương mại về đầu tư, kinh tế, hợp tác kinh tế - kỹ thuật, ngân sách và quản lý cũng như các nhóm công tác khác của APEC; đồng thời đề ra định hướng cho các hoạt động của APEC trong năm 2017. 

Ông Bùi Thanh Sơn – Thứ trưởng thường trực Bộ ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch SOM APEC 2017 sẽ chủ trì cuộc họp SOM 1 trong ngày 2, 3-3 và cuộc họp Nhóm bạn của Chủ tịch về kết nối trong ngày 1-3. 13 Bộ, Cơ quan Việt Nam sẽ chủ trì hoặc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Ủy ban, Nhóm công tác của APEC, trong đó có Bộ Công thương đảm trách cuộc họp của Ủy ban Ngân sách – BMC; đối thoại công nghiệp ô tô – AD; Bộ Ngoại giao đảm trách cuộc họp của Hội đồng cơ quan nghiên cứu chính sách APEC –PSU; Bộ Tài chính đảm trách cuộc họp về Nhóm công tác thủ tục hải quan –SCCP; Bộ Khoa học – Công nghệ đảm trách cuộc họp của Nhóm công tác tiêu chuẩn và hợp chuẩn – SCSC; đối thoại chính sách về khoa học – công nghệ và đổi mới –PPSTI; Bộ Kế hoạch – Đầu tư đảm trách cuộc họp của Nhóm phát triển nguồn lực –HRDWG; Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn đảm trách cuộc họp đối thoại chính sách về an ninh lương thực – PPFS…

Các nhà báo tham dự buổi cung cấp thông tin

Tham dự các cuộc họp tại SOM 1 có khoảng 2.000 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên, đại diện Hội đồng hợp tác kinh tế kinh tế Thái Bình Dương (PECC), Hội đồng tư vấn doanh nghiệp  APEC (ABAC), một số tổ chức Quốc tế và khu vực khác cùng một số đại diện giới doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng thể đầu tiên của APEC tại Nha Trang, ngày 23, 24-2, Bộ Tài chính Việt Nam chủ trì Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và các Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC.

Hữu Toàn