Dự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thí điểm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau 2 tháng triển khai thí điểm, toàn tỉnh đã tổ chức thu thập thông tin dân sư tại 33 xã, phường, thị trấn. Nhìn chung công tác thu thập thông tin về dân cư đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra, trong đó, các huyện Đông Hưng, Vũ Thư, Hưng Hà đã sớm hoàn thành việc triển khai ở các địa bàn làm thí điểm và đang triển khai thêm ở một số địa bàn khác. Các cơ quan, ban ngành đã phối hợp tốt với cơ quan Công an trong quá trình thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư, thường xuyên trao đổi thông tin, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu thập thông tin dân cư đã được các đại biểu nêu ra tại hội nghị như: Nhiều công dân không có thông tin về ngày, tháng sinh; thông tin không trùng khớp về họ tên, chữ đệm; sai lệch về ngày, tháng, năm sinh, dân tộc trong các loại giấy tờ như giấy khai sinh, hộ khẩu, CMND, bảo hiểm y tế, học bạ, bằng tốt nghiệp…dẫn đến mất nhiều thời gian rà soát, thống nhất chỉnh sửa. Đối với những người cao tuổi, nhiều người không nhớ thông tin về họ tên cha, mẹ, số CMND của bản thân cũng gây khó khăn trong quá trình thu thập…

Công an huyện Đông Hưng triển khai thí điểm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại xã Đông Quang. Ảnh: Bùi Dương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng đã đề nghị trong thời gian tới để hoàn thành việc triển khai thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh trước ngày 31-12-2018, Ban Chỉ đạo triển khai thí điểm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng CSDL quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin về dân cư.

Qua đó, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng CSDL quốc gia về dân cư. Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ làm công tác thu thập, cập nhật thông tin dân cư, xây dựng, quản lý và khai thác CSDL quốc gia về dân cư tại địa phương. 

Bình Vân