Theo tổng hợp của Công an các huyện, thành phố, tính đến ngày 24-5, toàn tỉnh hiện có 377.557 hộ với 1.344.749 nhân khẩu. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Lực lượng Công an đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Cư trú; triển khai và cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về cư trú. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế dẫn đến việc lưu trữ thông tin của người dân còn thiếu, thông tin của một công dân trong các giấy tờ liên quan không thống nhất hoặc chưa được cập nhật... gây nhiều khó khăn, vướng mắc cho công dân.

Từ thực tế trên, để thực hiện hiệu quả chủ trương triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 896), Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025” (Đề án cư trú) và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 và Đề án cư trú trong lực lượng Công an tỉnh năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã nhấn mạnh, để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án về cư trú trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch, phân công, phân cấp rõ ràng, có lộ trình thực hiện cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích và tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và việc đăng ký, quản lý cư trú.

Đề xuất, mua sắm các trang thiết bị và các biểu mẫu phục vụ công tác đăng ký, quản lý cư trú, lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư; công tác đăng ký và quản lý cư trú.

Phương Huyền