Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: Tây Bắc được biết đến là một vùng đất có nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch. Đây là địa bàn sinh sống của hơn 30 dân tộc với một không gian văn hóa rất rộng lớn, phong phú. Gắn liền với các di tích lịch sử hào hùng.

Hội nghị quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch Tây Bắc tại TP Hồ Chí Minh.
Thiên nhiên tuyệt đẹplà lợi thế của du lịch vùng Tây Bắc.

Tuy nhiên, do điều kiện giao thông cách trở, kết cấu hạ tầng thấp kém, nguồn lực đầu tư hạn chế… những kết quả đạt được trong quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch ở vùng Tây Bắc còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của vùng.

Được biết, để đẩy mạnh phát triển du lịch Tây Bắc có trọng tâm, 12 khu du lịch, 4 điểm du lịch quốc gia và đô thị du lịch SaPa đã được xác định trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tỉnh Tây Bắc cũng đang tích cực tiến hành quy hoạch các Khu du lịch quốc gia. Nhiều dự án của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã, đang được triển khai. Hạ tầng phục vụ du lịch đang được đầu tư hoàn thiện.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp. Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở, sau hội nghị, các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh trong vùng cần tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển du lịch, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng, khuyến khích đầu tư vào phát triển các khu, điểm du lịch quốc gia đã được xác định trong quy hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch… 

N.Nguyễn