Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn đã tới dự và phát biểu khai mạc lớp Tập huấn.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Công tác thông tin báo chí góp phần rất quan trọng trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

Qua công tác tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ hơn mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị quan trọng này để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. 

Tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, đồng thuận cao trong toàn xã hội, tạo sự thành công của cuộc bầu cử. Chủ động đấu tranh có hiệu quả những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước. 

Các cơ quan báo chí cũng lưu ý giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử Quốc hội, HĐND lần này, nhất là những quy định về đề cử, ứng cử đại biểu; công tác thẩm định hồ sơ; công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyền ứng cử, bầu cử của nhân dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử...

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khai mạc lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các phóng viên, biên tập viên đã được nghe ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu về công tác hiệp thương và vận động bầu cử. 

Bên cạnh đó, các học viên còn được nghe bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội; ông Phạm Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ và Lãnh đạo Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu nhiều nội dung quan trọng liên quan đến những điểm mới trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; định hướng báo chí đối với công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...

Vũ Linh