Phiên làm việc sáng nay, 11/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh.

Sau đó, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn việc miễn nhiệm. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân cũng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Quốc hội sẽ phê chuẩn các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ trình Quốc hội danh sách một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh. Quốc hội cũng sẽ bỏ phiếu kín phê chuẩn danh sách này.

Tại phiên làm việc chiều 9-4, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã xin ý kiến đại biểu Quốc hội về việc thay đổi chương trình làm việc. Quốc hội sau đó đã nhất trí thay đổi phiên bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII vào sáng 12-4, thay vì chiều 12-4 như lịch cũ.

Trước khi bế mạc, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016. Sau khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp, Quốc hội làm lễ chào cờ. Phiên bế mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Q.Vinh