Theo thống kê Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngay sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt của 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đến các địa phương để tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú nhận xét và biểu thị sự tín nhiệm đối với người ứng cử.

Đến hết ngày 11/4, có 24 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử là người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Đến ngày 12/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được đầy đủ 197 biên bản về việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 197 người (khối các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương) được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bảo đảm đúng thời gian theo quy định của luật.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới để công tác bầu cử đảm bảo tiến độ theo quy định pháp luật về bầu cử, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý: Ở các địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, nhất là hoạt động kiểm tra và hiệp thương lần thứ ba. Công tác phân bổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử tại các địa phương đảm bảo đúng nguyên tắc và đúng tiêu chí phân bổ.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý các thành viên Hội đồng chú trọng công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch phân công, kết hợp hoạt động chỉ đạo ngành với công tác kiểm tra để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại các địa phương; nhấn mạnh, thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử cũng như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân, để Ngày Bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân tộc.

PV (Theo TTXVN)