Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo Hội thảo.

Các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan chỉ đạo, quản lý, các cơ quan chủ quản báo chí, các báo, tạp chí, đài phát thanh - truyền hình trong cả nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Việc tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng " cơ quan báo chí” là hoạt động có ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930/03-02-2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là dịp để các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí nhìn nhận, đánh giá khách quan, khoa học tình hình công tác xây dựng Đảng và kết quả triển khai thực hiện các Quy định, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí; và tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí cũng như Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới", qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới...

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng trình bày tham luận tại hội thảo.

Theo Ban Tổ chức, hội thảo đã nhận được gần 60 bài tham luận gửi đến và nhiều ý kiến tham luận phát biểu trực tiếp tại Hội thảo, trong đó tập trung đánh giá vai trò trách nhiệm, kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của cơ quan báo chí trong thời gian qua, những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí trong bối cảnh hiện nay; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong hoạt động của cơ quan bác chí, góp phần bảo đảm báo chí hoạt động đúng định hướng, tôn chỉ mục đích, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Các tham luận và ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo thể hiện sự dày công nghiên cứu những vấn đề lý luận, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả từ thực tế hoạt động của tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí.

Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Một số ý kiến, tham luận đã chỉ ra một số hạn chế, yếu kém của hoạt động báo chí hiện nay như: tình trạng mất dân chủ, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên chưa được chú trọng, thiếu chiều sâu, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. 

Bên cạnh đó, vẫn còn có hiện tượng một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng về công tác tư tưởng, văn hóa; thậm chí có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, rời xa tôn chỉ mục đích; một số bài báo có thông tin không trung thực, thiếu chính xác; một số cơ quan báo chí phản ánh nhiều về tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội, ít tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Ngoài ra còn có hiện tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi, vi phạm pháp luật, tác động tiêu cực, gây bức xúc trong xã hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo.

Để thực hiện tốt vai trò là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng, phát huy vai trò trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, tầm quan trọng, nhất là những vấn đề mới, phát sinh từ thực tiễn để đề xuất nội dung, giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng; giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan báo chí; thực hiện xây dựng, quy hoạch các cơ quan báo chí thời gian tới...

GS, TS Hoàng Chí Bảo phát biểu tham luận tại Hội thảo .

Tại Hội thảo, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đã phát biểu tham luận với chủ đề “ Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Cục Truyền thông CAND trong tình hình mới”. Trong đó, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, và đã đưa ra 3 giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Cục Truyền thông CAND trong tình hình mới.

Quang cảnh buổi Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng; phản ánh kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được sau 30 năm đổi mới.

 Tuy nhiên, theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, báo chí hiện nay đã và đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức. Những thời cơ và thách thức này đòi hỏi các cơ quan báo chí, một mặt không ngừng nỗ lực, dám dũng cảm thay đổi những cách làm không còn phù hợp, đổi mới phương pháp, giúp thông tin luôn theo kịp những diễn biến mới của thời cuộc, đồng thời, tiếp tục giữ vững bản chất của báo chí cách mạng: “thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực”.

 Để làm được điều này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí là điều kiện then chốt. 

Để tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cụ thể là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên cơ sở thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí; chủ động định hướng, hỗ trợ các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, trong đó chú trọng đến công tác tổ chức, công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người làm báo.

Đồng thời, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí cho phù hợp với tình hình thực tiễn; chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động cấp ủy, tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các cơ quan chủ quản phối hợp với cấp ủy của cơ quan báo chí làm tốt hơn cơ chế kiểm tra, giám sát công tác Đảng trong cơ quan báo chí; chủ động ngăn ngừa các xu hướng không lành mạnh, tiêu cực trong hoạt động báo chí.

Đối với các cơ quan báo chí cần chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng đảng viên; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo.

Quản lý tốt hoạt động của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, đặc biệt là các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tại các văn phòng đại diện, thường trú. Người đứng đầu cơ quan báo chí, cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của mình; chịu trách nhiệm cá nhân, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, Bí thư cấp ủy về những sai phạm của cán bộ, phóng viên báo chí ở đơn vị mình. 

Có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm. Các cơ quan báo chí phải coi việc tăng cường công tác xây dựng Đảng là điều kiện đảm bảo cho các cơ quan báo chí hoạt động ổn định và phát triển đúng định hướng, thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Tâm Phạm