Bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của Giáo sư, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ, Đảng và Nhà nước đánh giá cao sự đóng góp của Giáo sư Trần Hồng Quân đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà trong nhiều thập kỷ, trải qua nhiều giai đoạn, nhiều cương vị khác nhau. Giáo sư Trần Hồng Quân luôn dành cho những thế hệ của ngành giáo dục nước nhà với những đóng góp to lớn.   

Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng GS Trần Hồng Quân lẵng hoa tươi thắm cùng những lời chúc tốt đẹp nhất .

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu: “Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Chính phủ đến thăm và chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe. Mong thầy tiếp tục đóng góp nhiều kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp giáo dục của đất nước"; và cho biết, Đảng và Nhà nước luôn rất quan tâm đến giáo dục, nên một - hai nhiệm kỳ Trung ương đều có nghị quyết và mỗi nghị quyết luôn nêu ra vấn đề quan trọng của giáo dục. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, nhà quản lý, trong đó Nhà nước rất cần những ý kiến đóng góp của chính các thầy cô đã và đang gắn bó với sự nghiệp giáo dục, ở nhiều góc độ, cương vị khác nhau cho sự phát triển chung của đất nước.
Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cùng trao đổi với Giáo sư Trần Hồng Quân về những vấn đề quan trọng liên quan tới ngành giáo dục 

Về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định: Đảng và nhà nước nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 khá rõ nét và có nghị quyết về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó đã đề cập tới thuận lợi, thời cơ, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp này khá hệ thống, bài bản. Gần đây, Bộ Chính trị vừa ra nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách để Việt Nam thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp này. Nghị quyết sẽ góp phần thống nhất nhận thức trong Đảng, trong xã hội về sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, thuận lợi thời cơ thách thức mà cuộc cách mạng này mang lại cho Việt Nam . 

H.Nga