Nội dung thông báo cho biết thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy liên tục nhận được phản ánh từ một số địa phương, đơn vị, doanh nghiệp về việc có nhóm người tự giới thiệu là cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị mua tài liệu số đầu sách, tài liệu phục vụ Đại hội Đảng các cấp theo chủ trương của Trung ương và Thành ủy với giá cao.

Nội dung thông báo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Sau khi kiểm tra, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng khẳng định không có bất cứ chủ trương nào về việc cử cán bộ liên hệ với các địa phương, đơn vị, cơ sở đề nghị mua tài liệu. Theo đó việc hoạt động trên là mạo nhận, lợi dụng danh nghĩa của Ban Tuyên giáo Thành ủy để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hòng chiếm đoạt tiền bất chính. Đồng thời đề nghị các đơn vị thấy sự việc trên thì báo ngay về cho Ban Tuyên giáo hoặc cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Được biết hiện có một số quận huyện, kể cả cấp sở ngành trên địa bàn bị mắc lừa. Khi các đơn vị đồng ý mua, chúng nhanh chóng mang sách, tài liệu đến, lấy tiền rồi rời đi.  “Qua kiểm tra loại tài liệu mà nhóm người kể trên mang đi bán không được cơ quan hay nhà xuất bản nào thông qua, phát hành” – đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng thông tin thêm.

V. Huy