Ông Vũ Đình Duy hiện vẫn là Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Nguyên Tổng Giám đốc PVTex – chủ đầu tư của dự án xơ sợi Đình Vũ đang được Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển Bộ Công an xử lý hình sự.

Theo báo cáo của Vinachem và Tổ công tác của Bộ Công Thương, ông Vũ Đình Duy đã vắng mặt tại cơ quan kể từ ngày 24/10/ 2016 đến nay. Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cũng cho biết: Ông Vũ Đình Duy đã xuất cảnh từ ngày 22/10/2016 và chưa nhập cảnh trở lại.

Ông Vũ Đình Duy

Bộ Công Thương nhấn mạnh: “Ông Vũ Đình Duy đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật lao động và vi phạm quy định về quản lý việc đi nước ngoài”. Để xem xét và xử lý các vi phạm của ông Vũ Đình Duy, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 4510/QĐ-BCT ngày 14/11/ 2016 về việc thành lập Hội đồng kỷ luật người quản lý doanh nghiệp để tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Công Thương việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Vũ Đình Duy. Theo đề nghị của Vinachem, trong thời gian Hội đồng kỷ luật làm rõ vi phạm của ông Vũ Đình Duy để tư vấn áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp, ngày 15/11/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4518/QĐ-BCT tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Duy. 

Vũ Hân