Chiều 25-9, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh vừa thông qua đề án “Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hiện đô thị Huế có tốc độ phát triển và mật độ dân số cao với 5.029 người/km2, trong khi quy định là 2.000 người/km2. Đây là nguyên nhân khiến hạ tầng xã hội ở khu vực trung tâm TP Huế đang quá tải; hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Do đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xem xét chủ trương mở rộng đô thị.

Theo đề án này, phạm vi mở rộng đô thị Huế gồm TP Huế hiện hữu (70,67 km²) và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà, một phần huyện Phú Vang với diện tích hơn 348 km², rộng gấp 5 lần TP Huế hiện tại.

TP Huế sẽ được mở rộng diện tích gấp 5 lần so với hiện tại.

Để chuẩn bị cho việc mở rộng TP Huế, nhiều năm qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung đầu tư, cơ sở hạ tầng về phía Nam TP Huế. Tỉnh lập khu đô thị mới An Vân Dương rộng hơn 1.700 ha thuộc xã Phú Thượng (huyện Phú Vang), xã Thủy Vân, phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy) và phường An Đông (TP Huế). Nhiều tuyến đường lớn cũng được mở ra như Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt. Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang được xây dựng trong khu đô thị mới An Vân Dương.

Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế đang chủ trương xây dựng TP Huế trở thành đô thị di sản - thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường, xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ của cả nước.

Theo ông Phan Thiên Định, để đạt được mục tiêu này, trong thời gian tới, tỉnh tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế.

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức. Xây dựng đô thị thông minh, phục hồi, tôn tạo, bảo vệ, phát huy di sản Cố đô Huế và xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.


Anh Khoa