Nha Trang được xác định là một trong những trung tâm du lịch, tổ chức sự kiện tầm quốc gia và quốc tế; trung tâm kinh tế khoa học - kỹ thuật, giáo dục đào tạo, y tế vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, đồng thời là trung tâm chính trị - kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa. Đến năm 2015, dân số Nha Trang có khoảng 560.000 người, năm 2025 tăng lên khoảng 630.000 người.

Theo quy hoạch, thành phố có một số phân khu trung tâm hành chính, đô thị sinh thái, trung tâm văn hóa ven biển, trung tâm thể dục - thể thao, khu vực vịnh biển...

Hữu Toàn