Về định hướng không  gian, sông Hồng sẽ là trục cảnh quan chính của đô thị. Thành phố sẽ được định dạng 2 bên sông Hồng, phía bờ Bắc là TP cũ và bờ Nam là TP mới. Không gian TP cũ sẽ được cải tạo, nâng cấp và không gian TP mới sẽ được xây dựng. Thành phố cũ và mới được kết nối với nhau bằng những cây cầu bắc qua sông Hồng.

Định hướng điều chỉnh quy hoạch TP Yên Bái với mục tiêu là phấn đấu đến 2020 TP Yên Bái trở thành đô thị loại II, là thành phố “Xanh - văn minh - hiện đại," phát triển năng động, có hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong khu vực, có môi trường sống, làm việc tốt và có cơ hội đầu tư thuận lợi  

Tuấn Anh – Bích Liên