Năm hài cốt được quy tập tại Campuchia, được xác định hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Bốn hài cốt được quy tập, cất bốc tại Lào, trong đó 2 hài cốt có tên là: Liệt sĩ Trịnh Quang Chiến, quê quán Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam, thuộc Đơn vị C1 - D32, Mặt trận 559 và một hài cốt có khắc tên Thanh trên bia, thuộc Đơn vị D409, Quân khu 5. 

Cả hai liệt sĩ này đều hy sinh ngày 5-11-1981 và tìm thấy tại bản Cạ Lăn, huyện Mường Mun, tỉnh Champasak. Hai hài cốt liệt sĩ còn lại tìm thấy tại huyện Sa Nam Xay, tỉnh Attapư (Lào).

Được biết, Đội K53 Tỉnh đội Kon Tum tổ chức lễ xuất quân lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia, mùa khô 2016-2017, vào sáng 9-11-2016. Thời gian Đội K53 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hai nước bạn bắt đầu từ ngày 9-11-2016 và kết thúc vào tháng 5-2017.

Trong mùa khô 2015-2016, Đội K53 đã cất bốc và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi.

N.H.Khôi