Không bổ sung đối tượng cảnh vệ

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh vệ, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (QP-AN) Võ Trọng Việt cho biết, một số ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng cảnh vệ là Chánh án TAND tối cao vì cho rằng, Chánh án là người đứng đầu cơ quan tư pháp, được Quốc hội bầu, đồng thời bảo đảm tương xứng với vị trí quan trọng của cơ quan lập pháp và hành pháp. 

Có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng cảnh vệ là một số lãnh đạo chủ chốt cấp bộ, ngành, cấp tỉnh được áp dụng biện pháp cảnh vệ.

Chủ nhiệm Uỷ ban QP-AN Võ Trọng Việt

UBTVQH nhận thấy, với nội dung đã nêu tại Báo cáo số 106/BC-UBTVQH14, việc mở rộng hay thu hẹp đối tượng cảnh vệ cần xem xét trên các nội dung, tiêu chí cụ thể, đồng thời phải phân biệt rõ giữa “hoạt động cảnh vệ” với “hoạt động bảo vệ” để phát huy hiệu quả và phù hợp với tính chất hoạt động của từng lĩnh vực công tác, tránh chồng chéo, tăng biên chế, tổ chức. Hơn nữa, nếu bổ sung các đối tượng này thì cũng cần bổ sung các chức vụ khác tương đương.

“Thực tế cho thấy, quy định về các đối tượng cảnh vệ tại dự thảo Luật là kế thừa Pháp lệnh Cảnh vệ, đã thực hiện ổn định, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Trong trường hợp thật sự cần thiết, Chính phủ sẽ trình UBTVQH bổ sung đối tượng cảnh vệ theo quy định tại khoản 5 Điều 10. Do đó, UBTVQH  đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật” – Chủ nhiệm Uỷ ban QP-AN nói.

Quy định chi tiết trường hợp nổ súng là khó khả thi

Về quy định nổ súng trong khi thi hành nhiệm vụ (Điều 21), có ý kiến đề nghị bổ sung quy định khi nổ súng phải tuân thủ nguyên tắc của Bộ luật hình sự về phòng vệ chính đáng và tình thế cấp thiết.

UBTVQH lý giải: Dự thảo Luật quy định cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được nổ súng nhưng phải tuân thủ các nguyên tắc sử dụng vũ khí quân dụng và quy định về các trường hợp nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Các quy định này đã phù hợp với nguyên tắc phòng vệ chính đáng và tình thế cấp thiết trong Bộ luật hình sự. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

Các ĐBQH bấm nút thông qua Luật Cảnh vệ, chiều 20-6

Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn các trường hợp nổ súng; có ý kiến đề nghị làm rõ cụm từ “hành vi tấn công trực tiếp”, tuy nhiên UBTVQH đề nghị giữ nguyên như dự thảo luật.

“Việc nổ súng phải tuân theo các nguyên tắc của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ nổ súng vào đối tượng có “hành vi tấn công trực tiếp” đối tượng cảnh vệ hoặc cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ đang thực hiện nhiệm vụ là căn cứ vào quy định của pháp luật liên quan và tình hình cụ thể để quyết định nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ, nên việc quy định chi tiết từng trường hợp nổ súng là khó khả thi” – Ông Võ Trọng Việt cho hay.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 10 về đối tượng cảnh vệ với 440 ĐBQH (89,61%) tán thành và biểu quyết thông Điều 22 về huy động người, phương tiện để thực hiện công tác cảnh vệ với 450 ĐBQH (91,65%) tán thành.

Luật Cảnh vệ gồm 6 chương, 33 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018.

Quỳnh Vinh