Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, dự án Luật Cảnh vệ là một dự án luật quan trọng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đặc biệt là bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta, bảo vệ các khách mời quan trọng của các nước đến với Việt Nam và bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013. 

Luật này có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện Việt Nam đang hội nhập sâu rộng, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trên mọi lĩnh vực; tình hình an ninh thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là nguy cơ khủng bố quốc tế đang đe doạ đến các nước trên thế giới và một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại phiên họp

Khẳng định hoạt động khủng bố đã xảy ra ở một số nước rất gần với Việt Nam, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang tìm mọi cách chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, uy hiếp sự an toàn của các đối tượng Cảnh vệ, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, Luật Cảnh vệ được ban hành sẽ đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc cho các lực lượng CAND, QĐND, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân tiến hành các hoạt động, các biện pháp cần thiết để thực hiện có hiệu quả công tác cảnh vệ trong điều kiện mới hiện nay. 

Đồng thời bảo đảm quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp, khắc phục những hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, dự án Luật Cảnh vệ đã được xây dựng theo đúng quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở tổng kết thực hiện, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài và nghiêm túc tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ ban ngành, các địa phương, ý kiến của nhân dân, ý kiến của UBTVQH, của các cơ quan chuyên môn, các đoàn ĐBQH và các ĐBQH, các ý kiến thảo luận tại hội trường… 

“Ban soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban QP-AN và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật để trình Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 20-6 tới, theo chương trình làm việc của Quốc hội” – Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.

Quỳnh Vinh