Chiều 8/4, với 444/444 đại biểu có mặt đồng ý (100% đại biểu có mặt), Quốc hội đã phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo Nghị quyết, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Các đại biểu bỏ phiếu phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Ba Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh vừa được Quốc hội phê chuẩn là:

  1. Đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội
  2. Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
  3. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.  

Kết quả các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua Nghị quyết

Như vậy, Hội đồng Quốc phòng An ninh đã được kiện toàn gồm 6 thành viên do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch; đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ làm Phó Chủ tịch; 4 Uỷ viên là: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.


P. Thuỷ