Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh duy trì ở mức cao so với bình quân chung cả nước; Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2018 đạt hơn 5 nghìn USD gấp 1,3 lần so với 2015. 

Thu ngân sách nhà nước luôn đứng trong nhóm 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc; Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh Quảng Ninh đã hợp nhất Cơ quan Uỷ ban kiểm tra -Thanh tra và Ban Tổ chức - phòng Nội vụ ở 14/14 địa phương; hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND tại ba huyện: Tiên Yên, Cô Tô, Hoành Bồ. Thí điểm thực hiện cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở 14 địa phương và cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Về phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, đến nay, đời sống của người dân vùng miền núi, nhất là vùng đồng bào dân tộc của Quảng Ninh được cải thiện đáng kể. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, tỉnh Quảng Ninh luôn quyết tâm, mạnh dạn đổi mới về tư duy phát triển kinh tế xã hội, nhất là đổi mới phương pháp quản lý, điều hành, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. 

Bên cạnh đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, HĐND ngày càng được khẳng định là cơ quan quyền lực, thể hiện tính công khai, minh bạch, phát huy hiệu quả cao trong chỉ đạo, điều hành; công tác giám sát ra quyết định của HĐND cũng được coi trọng.

Theo đó Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu tỉnh Quảng Ninh nghiêm túc triển khai công tác chuẩn bị, công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Thực hiện nghiêm túc các bước hướng dẫn của Trung ương, coi trọng chất lượng, nhất là việc lựa chọn cán bộ trẻ, cán bộ nữ…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đồng tình với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh và sẽ trình của Quốc hội, Chính phủ trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn tỉnh Quảng Ninh phải trở thành cực tăng trưởng mạnh ở vùng Đông Bắc của cả nước và điều này đã được thể hiện qua ý chí, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua.

V. Huy