Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tổ chức thảo luận, thống nhất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời nghe báo cáo viên hướng dẫn việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nghiên cứu đóng góp nhiều ý kiến nhằm nắm vững các quan điểm chỉ đạo, định hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện nêu trong các nghị quyết.

Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương cần phải triển khai đồng bộ việc học tập, quán triệt các Nghị quyết gắn với tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch…

Ngọc Thi