Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo TW phát biểu khai mạc.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng  đợt này có sự tham gia của trên 800 đại biểu là lãnh đạo cấp vụ và tương đương các cơ quan: Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam; Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, lãnh đạo Ban tuyên giáo phụ trách báo chí, xuất bản các tỉnh, thành; lãnh đạo các cơ quan Báo, Đài phát thanh – Truyền hình; Hội nhà báo 25 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Các đại biểu dự hội  nghị.
Quang cảnh Hội nghị.
Các đại biểu sẽ nghiên cứu 3 chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI trình tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020.


Phạm Tâm