Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ; GS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo một số địa phương và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng…

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn phát biểu khai mạc Tọa đàm "Kết hợp kinh tế với quốc phòng - nhiệm vụ chiến lược lâu dài".

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn nhấn mạnh, việc tổ chức Tọa đàm “Kết hợp kinh tế với quốc phòng- nhiệm vụ chiến lược lâu dài” nhằm góp phần quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh đến với mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong quân đội.

Tọa đàm là dịp để trao đổi, phân tích, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, những nội dung chủ yếu, cơ bản của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh; khẳng định hiệu quả, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở đó tạo nhận thức chung về hành động, trách nhiệm của nhân dân, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ của quân đội trong việc tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh, xây dựng tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội.

Thảo luận tại buổi Tọa đàm, các đại biểu nhất trí việc quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, là sự tiếp nối, phát huy tư tưởng, truyền thống quý báu “Ngụ binh ư nông”, “Tịnh vi nông, động vi binh” của dân tộc ta trong thời kỳ mới.

Để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược trong thời kỳ mới, đòi hỏi Quân đội cùng với tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế, đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực, sức mạnh của đất nước.

Vũ Linh