Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự còn có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ  Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đại diện một số Bộ, Ban, Ngành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Phú Yên.  Ảnh : Phạm Cường

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành quả Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Phú Yên đã đạt được trong 30 năm qua, đồng thời đề nghị Phú Yên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa đồng bộ việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; chủ động thực hiện tốt quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; tiếp tục đổi mới, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đổi mới tổ chức và quản lý nâng cao hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập; chú trọng xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch Phú Yên.  Ảnh : Hữu Toàn

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo Phú Yên cần chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, phát triển; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm nâng cao chất lượng tăng trưởng, trong đó chú trọng cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, hướng đến mục tiêu tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, mở rộng liên kết các tỉnh trong khu vực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư….

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Phú Yên. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực tích cực của Phú Yên sau 30 năm xây dựng và phát triển.


Hữu Toàn