Tham dự Lễ ký còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh.

Toàn cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ ký, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, việc ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam để tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, nhất là giai đoạn đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Đồng thời, việc ký kết phối hợp giữa hai bên nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội, hội viên, nhà báo và cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận của Đảng; góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, báo chí có vai trò quan trọng, xung kích trong việc thông tin, tuyên truyền tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân vận và những vấn đề liên quan đến Nhân dân. 

Với chương trình đã ký, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức hội và hội viên nhà báo các cấp, các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và các văn kiện của Đảng về công tác dân vận. 

Nhà báo Thuận Hữu và đồng chí Thào Xuân Sùng ký Chương trình phối hợp trước sự chứng kiến của đồng chí Trương Thị Mai cùng đại diện hai bên.

Chương trình phối hợp được ký kết nhằm tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới. 

Bên cạnh đó, Chương trình phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội, hội viên, nhà báo và cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận của Đảng; góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và Nhân dân. 

Theo đó, chương trình phối hợp định hướng thông tin, tuyên truyền tư tưởng, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và những vấn đề liên quan đến Nhân dân. 

Chương trình phối hợp cũng tập trung tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động của Ban Dân vận trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; chú trọng tuyên truyền phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp… 

Hai bên phối hợp tuyên truyền Luật Báo chí 2016, tổ chức một số hội nghị, hội thảo, cuộc thi báo chí, toạ đàm, nghiên cứu, khảo sát thực tế có nội dung liên quan đến công tác dân vận…

Vũ Linh