Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan, căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Bộ GTVT, 2 dự án cao tốc quy mô lớn là cao tốc Bến Lức - Long Thành và Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang chậm tiến độ. Hiện, cả 3 đoạn tuyến của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đều đang chậm từ 8% - 18%.

Đặng Nhật