Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, lãnh đạo tỉnh Yên Bái và lãnh đạo các vụ của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh những lợi thế của vùng Tây Bắc như: Con người Tây Bắc nhiều truyền thống, nhiều bản sắc; kết cấu hạ tầng giao thông cũng đã được đầu tư, khoáng sản phong phú, bên cạnh đó là những lợi thế về rừng, thủy điện. Vùng cũng có nhiều cửa khẩu nên có điều kiện phát triển kinh tế biên mậu, nhiều địa danh phục vụ phát triển du lịch. Tuy nhiên, vùng Tây Bắc vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao…

Trước mắt, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Ban chỉ đạo Tây Bắc và các địa phương trong vùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh - quốc phòng; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; chăm lo đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ; nghiên cứu, tham mưu đề xuất các chính sách cho sự phát triển của vùng Tây Bắc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã báo cáo với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương trong vùng từ đầu năm đến nay. Theo đó, kinh tế tiếp tục phát triển, an ninh lương thực cơ bản bảo đảm.

Thu chi ngân sách trên địa bàn 4 tháng đầu năm đều đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, do rét đậm rét hại những ngày cuối tháng 1, đầu tháng 2, toàn vùng đã có gần 20.500 con trâu, bò bị chết rét, trên 3.400ha lúa, trên 9.000ha hoa màu, trên 93.000ha thảo quả, trên 38.700ha rừng bị thiệt hại với tổng giá trị trên 300 tỷ đồng…

Các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, an ninh quốc phòng đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững...

Đức Tưởng