Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các hiệp hội ngành nghề, ngành hàng…

Theo báo cáo tình hình kết quả, hoạt động năm của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC, năm 2018 được sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phát huy tốt vai trò “cầu nối” giữa Chính phủ và người dân, doanh nghiệp; phát huy thế mạnh trong đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách TTHC, đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC tại các bộ, ngành, địa phương.

Đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định, TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong năm qua các Bộ là thành viên Ban Cải thiện môi trường kinh doanh đã trình cấp có thẩm quyền ban hành 5 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm 1.136 điều kiện kinh doanh; ban hành theo thẩm quyền 6 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm 506 danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; tính riêng việc cắt giảm của các Bộ nêu trên đã giúp tiết kiệm hơn 4 triệu ngày công, tương đương hơn 649 tỷ đồng…

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cũng như đề xuất những giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đánh giá cao sự chủ động, tích cực và tinh thần tự nguyện của các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC đã dành thời gian triển khai hoạt động chung của Hội đồng và đạt được những kết quả nổi bật; biểu dương các cơ quan thành viên đóng góp thiết thực, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Hội đồng và từng thành viên tích cực, chủ động nghiên cứu, tư vấn, đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách và TTHC để mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và người dân cũng như cho sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của đất nước. Trong đó, tập trung vào những vấn đề thể chế còn nhiều khó khăn, vướng mắc; hoặc những vấn đề trọng tâm, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: Thuế, hải quan, đầu tư, đất đai, xây dựng, tiếp cận điện năng, kiểm tra quản lý chuyên ngành…

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Cho rằng các thành viên tham gia Hội đồng đều được lựa chọn từ các tổ chức, hội đoàn có uy tín những ngành nghề KTXH của đất nước cũng như của một số cơ quan đại diện cho tiếng nói, quyền lợi của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam – là những người hiểu rõ nhất về những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ luôn lắng nghe để chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như đồng hành cùng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đề nghị từng thành viên của Hội đồng phát huy được thế mạnh của tổ chức mình để tham gia sâu hơn nữa trong việc nghiên cứu chính sách, pháp luật, chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam; nắm bắt thông tin, tiếp nhận ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, đề xuất giải pháp, sáng kiến khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn xây dựng và thi hành pháp luật thời gian qua.

Tích cực tham gia ý kiến đối với cơ chế, chính sách, TTHC trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời, phản hồi về tính khả thi, tính hợp lý cũng như chi phí tuân thủ TTHC của các TTHC đã ban hành.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và Bộ trưởng Mai Tiến Dũng tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều cống hiến.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, hiện Tiểu ban KTXH phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang nghiên cứu về chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH 5 năm, trong đó có các đột phá chiến lược về đầu tư cho hạ tầng phát triển KTXH, nhất là hạ tầng giao thông, cải cách thể chế, đào tạo nguồn nhân lực... Các ý kiến đề nghị phải có những giải pháp đột phá mới trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, cũng như các giải pháp thúc đẩy đất nước phát triển nói chung, trong đó có hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và các doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh các giải pháp cải cách thể chế, cải cách TTHC hết sức quan trọng. Cải cách thể chế ở đây là sửa đổi quy định pháp luật, phương thức vận hành của bộ máy nhà nước, trách nhiệm đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp…

Vừa rồi Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10 về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gây nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong giải quyết công việc. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

“Sắp tới đây sẽ nghiên cứu cách thức triển khai sao cho lan toả trong bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và trong đời sống xã hội, từ đó tạo nên chuyển biến mới, tích cực, trên tinh thần Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo, hiệu quả, bứt phá, phục vụ nhân dân. Đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cùng hưởng ứng, cùng đồng hành với Chính phủ” – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị Hội đồng với vai trò tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần lắng nghe, đối thoại với các bộ ngành, địa phương để tư vấn chính sách đúng, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới, sáng tạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở các bộ ngành, địa phương. “Là đại biểu Quốc hội, qua tiếp xúc cử tri tôi nghe nhiều ý kiến về doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước phản ánh hiện các bộ, ngành còn nhiều rào cản, nút thắt. Ngày hôm qua họp về chỉ số cải cách TTHC, nhiều đại biểu nói cải cách nhiều TTHC nhưng hiệu quả không lớn, có những thủ tục cần cải cách thì chưa cải cách”, Phó Thủ tướng nêu.

“Chúng ta trải thảm mời doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư nhưng thủ tục kéo dài vài ba năm làm người ta nản lòng. Phải xem tại sao lại cản trở?”, Phó Thủ tướng đề nghị; đồng thời lưu ý việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương về tinh giản biên chế, cải cách bộ máy bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý việc đẩy mạnh hoạt động đánh giá độc lập việc thực hiện cải cách TTHC tại bộ, ngành, địa phương; trong đó tập trung vào việc xây dựng, khảo sát, đánh giá theo chuyên đề như chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện cải cách TTHC lĩnh vực thuế, hải quan, tiếp cận điện năng; chuyên đề về chi phí tuân thủ TTHC…; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố công khai cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Quỳnh Vinh