Trước khi chất vấn, ĐBQH Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) cho biết, tại kỳ họp thứ 2, Chính phủ báo cáo có 5 dự án do các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đầu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả. Vừa qua, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công thương đã xác định 12 dự án gây lãng phí nhiều nghìn tỷ đồng và hiệu quả đầu tư kém.

"Xin Phó Thủ tướng cho biết, ngoài 12 dự án trên thì đến nay còn bao nhiêu dự án rơi như thế nữa? Giải pháp của Chính phủ thời gian tới là gì, và trách nhiệm thuộc về ai?" - đại biểu chất vấn.

Trả lời đại biểu Trần Văn Tiến, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cho rằng, Chính phủ đã công khai, minh bạch rõ ràng thông tin và các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã đưa tin cơ bản về 12 dự án thua lỗ, thất thoát; Chính phủ cũng đã báo cáo tại phiên khai mạc Quốc hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình

Những dự án này sẽ được cơ cấu, sắp xếp lại trên tinh thần không để thất thoát ngân sách, không dùng ngân sách để trả nợ mà giải quyết theo cơ chế thị trường; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm của các tổ chức, cá nhân, những người chịu trách nhiệm trực tiếp.

"Thủ tướng cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo, giao Phó Thủ tưởng làm Trưởng ban để chỉ đạo khắc phục hậu quả này. Tôi xin trả lời mang tính chất ước lệ là ngoài 12 dự án này vẫn còn dự án khác, nhưng phải qua rà soát" - Phó Thủ tướng thẳng thắn thừa nhận.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát, phát hiện và báo cáo; Chính phủ sẽ có những giải pháp xử lý như đối với 12 dự án đắp chiếu nêu trên. Trên tinh thần xử lý theo cơ chế thị trường và không dùng vốn nhà nước, ngân sách nhà nước để trả nợ. Đặc biệt kiên quyết xử lý với người vi phạm, làm sao không còn những dự án như thế này nữa. 

"Trách nhiệm của các ngành các cấp là phải chấp hành đúng các Nghị quyết của Chính phủ; sắp xếp, cơ cấu lại các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, các ngành nghề, tăng cường thực hiện các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư đứng đầu; có cơ chế phòng ngừa tham nhũng, lãng phí và xử lý nghiêm các vi phạm" - Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nêu rõ.

Quỳnh Vinh