Được biết, ngày 23-1, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn tại ở các dự án lớn chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Tại đây, ông Hoàng Quốc Vượng đã yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty tiến hành rà soát lại các phương án xử lý, giải quyết các khó khăn tồn tại của dự án/doanh nghiệp, từ đó đề xuất phương án khả thi nhất để báo cáo Ban chỉ đạo Bộ Công Thương. 

Trong phương án đề xuất cần đưa ra các kiến nghị tập trung vào cơ chế tài chính, tiền tệ; giải pháp về thị trường; giải pháp về quản trị doanh nghiệp. 

Dự án Ethanol Phú Thọ - 1 trong 12 dự án thuộc danh sách

Các báo cáo này phải được hoàn thành và gửi về Bộ Công Thương chậm nhất ngày 4/2 để trên cơ sở đó Vụ Kế hoạch tập hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương trước ngày 10/2. 

Nội dung báo cáo bao gồm: Báo cáo tài chính: theo từng dự án cụ thể, bao gồm các nội dung chính, khái quát chung về dự án; các khó khăn, tồn tại hiện nay; phương án xử lý và phân tích lý do đề xuất phương án; các kiến nghị. Phụ lục: bao gồm các báo cáo của các tập đoàn, tổng công ty về 12 dự án.

Ngoài ra, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân/tổ chức đối với các dự án. Khi tổ chức kiểm điểm đề nghị tập đoàn tổng công ty mời thêm thành phần Ban Nội chính - Văn phòng Chính phủ, Tổng cục, Cục, Vụ chuyên ngành, Vụ tổ chức cán bộ và thanh tra Bộ. Việc này phải được hoàn thành và báo cáo Bộ Công Thương ngay trong tháng 2/2017.


Vũ Hân