Phát biểu chúc mừng các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng sinh của Học viện Phật giáo Nam tông Khme nhân dịp Lễ Phật đản, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Phật giáo Nam tông Khmer đã có những đóng góp to lớn cho dân tộc trong đánh đuổi kẻ thù xâm lược, bảo vệ quê hương, đất nước. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, phát biểu chúc mừng Lễ Phật đản tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (quận Ô Môn, TP Cần Thơ).

Trong những năm tháng hào hùng đó, mảnh đất sinh sống của đồng bào Khmer Nam Bộ là căn cứ địa vững chắc của cách mạng. Cùng với Phật giáo cả nước, Phật giáo Nam tông Khmer đã có nhiều vị sư ưu tú xung phong tòng quân diệt giặc, trong số đó đã có những vị anh dũng hy sinh, như Hòa thượng Hữu Nhem, Hòa thượng Sơn Vọng... 

Lịch sử dân tộc Việt Nam luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp mà Phật giáo Việt Nam nói chung cũng như Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng đã công hiến cho đất nước. Với tư tưởng “Duy tuệ thị nghiệp” - lấy trí tuệ làm sự nghiệp, Phật giáo vào Việt Nam đã gặp được dân tộc hiếu học, ham hiểu biết, đó chính là cơ duyên thuận lợi cho Phật giáo bén rễ và phát triển. Gần hai ngàn năm qua, sự kết hợp giữa đạo pháp và dân tộc là điển hình đáng tự hào của Phật giáo Việt Nam. Văn hoá Phật giáo trở thành một phân văn hoá truyền thống tiêu biểu trong nền văn hoá Việt Nam… 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng Hòa thượng Danh Nhưỡng, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer nhân dịp Lễ Phật đản. 

Đối với Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, cơ sở giáo dục được thành lập nhằm mục tiêu đào tạo chuyên ngành cho hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, cũng như sự giúp đỡ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Học viện đang từng bước trở thành cơ sở đào tạo có chất lượng, đáp ứng nhu cầu tu học của sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer trong khu vực.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận những đóng góp của Hòa thượng Danh Nhưỡng, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ cùng các thành viên trong Hội đồng điều hành của Học viện đã có nhiều công lao trong việc thành lập Học viện.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Nhường nhân dịp Lễ Phật đản. 

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến chúc mừng Lễ Phật đản Hòa thượng Thích Giác Nhường - Phó Pháp chủ, kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại Tịnh xá Ngọc Minh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trân trọng gửi tới Hòa thượng Thích Giác Nhường, chư tôn đức, các đại biểu, đồng bào Phật tử lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng nhân dịp Lễ Phật đản. 

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, gần 2.000 năm có mặt trên đất nước Việt Nam, đạo Phật đã khẳng định vị trí của mình trong lòng dân tộc. Trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, với truyền thống yêu nước, Phật giáo Việt Nam luôn lấy đức từ bi, hỷ xả, chân - thiện - mỹ để giáo hóa chúng sinh, đề cao tinh thần “Hộ quốc, an dân”, đồng cam cộng khổ, phục vụ Tổ quốc và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, cùng Hòa thượng Thích Giác Nhường và đoàn công tác. 

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, năm 2017 này là năm có ý nghĩa đặc biệt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là năm diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Đại hội là dịp để Phật giáo Việt Nam đánh giá lại công tác Phật sự nhiệm kỳ qua, thảo luận phương hướng trọng tâm công tác của nhiệm kỳ tới và đặc biệt sẽ lựa chọn để suy tôn, suy cử Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình mong rằng, với cương vị của mình, Hòa thượng Thích Giác Nhường sẽ lãnh đạo Giáo hội tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, đồng thời hướng dẫn tăng ni, tín đồ Phật tử Phật giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện phương châm hoạt động “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Văn Đức