Thông tin trên được ông Ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ vào chiều cùng trong diễn đàn cao cấp du lịch Việt Nam năm 2018 tại Hà Nội.

Cũng theo ông Lê Quang Tùng, Việt Nam có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Trong những năm qua, ngành du lịch luôn đồng hành và đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của đất nước và đạt được những thành tựu quan trọng. 

Diễn đàn cấp cao du lịch năm 2018 chiều ngày 5-12 tại Hà Nội

Để phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc cơ cấu lại ngành du lịch hết sức cấp bách và cần thiết. Đề án  cơ cấu lại ngành du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đưa ra nhiều nội dung và định hướng trọng tâm. 

Theo đó, Việt Nam sẽ tập trung cơ cấu lại thị trường khách du lịch, củng cố phát triển hệ thống sản phẩm và điểm đến du lịch, phát triển nguồn nhân lực theo cơ cấu hợp lý, cơ cấu lại doanh nghiệp du lịch, cơ cấu lại nguồn lực phát triển du lịch, sắp xếp và kiện toàn lại hệ thống du lịch.

Diễn đàn cao cấp du lịch Việt Nam năm 2018 là một trong những hoạt động đặt nền móng xây dựng phát triển du lịch cho giai đoạn tới, tạo sức sống mới cho ngành du lịch, tìm ra những hướng đi, cách làm hiệu quả thiết thực để các giải pháp cơ cấu lại ngành du lịch triển khai vào cuộc sống.

Diễn đàn do Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp cùng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Hội đồng tư vấn du lịch quốc gia (TAB) và báo VnExpress tổ chức tại Hà Nội vào ngày 5 và 6-12 với sự tham gia của gần 1.500 đại biểu. 

Trong phiên thảo luận chiều ngày 5-12, các đại biểu còn chỉ ra nhiều giải pháp nhằm tạo ra sự chuyển dịch căn bản về cơ cấu  ngành du lịch: Đồng bộ hạ tầng cơ sở, nâng cao thấu hiểu khách hàng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng thành quả cách mạng 4.0 vào hoạt động du lịch…

Theo kế hoạch, phiên toàn thể của diễn đàn sẽ diễn ra vào sáng ngày 6-12 với chủ đề “Phát triển du lịch Việt Nam chất lượng bền vững – tầm nhìn 2030”.


N.Hoa