Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM cùng đại diện lãnh đạo lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, đoàn viên thanh niên thành phố và cán bộ công nhân viên cảng Sài Gòn.

Đúng 37 năm sau khi ra đi tìm đường cứu nước, Người đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn cho toàn Đảng, toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng, tiến đến giải phóng hoàn toàn dân tộc, thống nhất đất nước…

PV