Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa 9, 100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021, thay ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa 8.

Ngay sau đó, 47/47 đại biểu (vắng 2 đại biểu có lý do) đã bầu ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Thơ được bầu với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trúng cử Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Huỳnh Đức Thơ tái cử Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. 

Các Phó chủ tịch hiện tại là Đặng Việt Dũng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồ Kỳ Minh cũng được các đại biểu bầu tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu cao.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu bầu thêm một Phó chủ tịch mới thay ông Phùng Tấn Viết là ông Trần Văn Miên (Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng) giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Hoài Thu