Tại phiên khai mạc Hội nghị, thay mặt Tỉnh uỷ An Giang, ông Ngô Hồng Yến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Giám Đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã công bố Quyết định số 397/QĐ-TTg, ngày 11-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Bình sẽ được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11-4-2019.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân trao quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho ông Nguyễn Thanh Bình.

Ông Nguyễn Thanh Bình (sinh ngày 4-11-1964, tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) có trình độ Tiến sĩ. Từ tháng 9-1986 đến tháng 5-2007, ông Bình công tác tại Trường Đại học An Giang, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc và Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang. 

Tháng 1-2013, ông Bình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Tân Châu. Tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh An Giang khóa VIII, ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011- 2016. 

Tại kỳ họp thứ họp thứ nhất, HĐND tỉnh An Giang, khóa IX, ông Nguyễn Thanh Bình tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.Trần Lĩnh