Cùng với các câu hỏi, kiến nghị được nêu ra, điều cử tri quan tâm tại các buổi tiếp xúc chính là chương trình hành động của các ứng viên.

Theo phân công của Hội đồng bầu cử quốc gia, 19 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị ứng cử tại 19 địa phương khác nhau, trong đó có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tiếp xúc cử tri tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ứng viên báo cáo với cử tri chương trình hành động, nội dung gắn chặt với những lĩnh vực thuộc về chuyên môn như tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xây dựng, đất đai; an ninh quốc phòng; giáo dục đại học; bảo vệ quyền lợi của phụ nữ; phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ chủ quyền quốc gia…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri tại quận Hoàn Kiếm. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của mình. Một là tiếp tục cùng với tập thể Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo cho kinh tế đất nước tiếp tục phát triển, tăng trưởng liên tục và bền vững, năng suất, chất lượng cao, khắc phục cho được nợ công, nợ xấu và những tình trạng tiêu cực trong làm ăn kinh tế vừa qua. Hai là, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chống cho được tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn tình trạng xuống cấp, hư hỏng, suy thoái trong nội bộ, làm cho tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Ba là, giữ vững quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; giữ gìn cho được độc lập chủ quyền quốc gia, trong đó có chủ quyền biển, đảo cũng như môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Để làm được những việc này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xác định phải thường xuyên gắn bó với nhân dân, lắng nghe nhân dân, giữ mối quan hệ tốt với nhân dân. Tổng Bí thư nhấn mạnh mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội trước hết phải là một công dân tốt, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch.

Tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu chương trình hành động của mình với các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tham gia xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước. Chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng đấu tranh phòng chống tham nhũng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước khẳng định chỉ đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Chương trình hành động của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng gắn với sự phát triển của TP Hồ Chí Minh, theo đó sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết 7 chương trình đột phá của thành phố, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chất lượng sống, tạo vai trò động lực trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, sớm đưa thành phố trở thành một trong những trung tâm tài chính lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

“Thay mặt những người ứng cử, tôi cảm ơn, ghi nhận tiếp thu các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của các cử tri, chia sẻ với những băn khoăn trăn trở của các cử tri. Từng ứng cử viên sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động của mình trên tinh thần gần dân, sát dân và trọng dân, xác định lợi ích dân tộc và nhân dân lên trên hết, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” – Chủ tịch nước khẳng định.

Tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết trong thời gian tới sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm của mình, tập trung lắng nghe nguyện vọng của cử tri thành phố Cần Thơ để chuyển đến các bộ, ngành, Chính phủ, các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết. Với trọng trách được tín nhiệm giao phó, đồng chí khẳng định sẽ cùng với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thành luật pháp của Quốc hội để góp phần hoàn thiện chính sách; xây dựng Quốc hội ngày càng đổi mới, gần dân, minh bạch hơn, công khai hơn, đồng thời cùng với Quốc hội xây dựng hoàn thiện hệ thống luật pháp Việt Nam trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV...

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, là đại biểu Quốc hội của thành phố Cần Thơ, đồng chí có trách nhiệm lắng nghe đầy đủ ý kiến của cử tri thành phố để truyền đạt đến Quốc hội và tìm hiểu, nghiên cứu sâu về tình hình kinh tế-xã hội, việc triển khai các nghị quyết để thành phố phát triển, từ đó cùng với lãnh đạo thành phố quyết tâm đưa Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm kinh tế, xã hội, khoa học, giáo dục của vùng ĐBSCL. Bày tỏ vinh dự và trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và các ứng cử viên khẳng định thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đóng góp, đề xuất các cơ chế chính sách cho sự phát triển chung của đất nước.

Tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn và các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm phải giải quyết trong chương trình hành động của mình. Đó là đưa ra các giải pháp thiết thực, cụ thể để cùng Đảng, Quốc hội và nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đưa ra những cơ chế chính sách để giải phóng sức sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu; kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Chính phủ liêm chính, trong sạch; đảm bảo an ninh, quốc phòng; bảo vệ chủ quyền đất nước; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó là có đưa ra giải pháp giảm tỉ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giữ truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Thủ tướng cũng cho biết, sẽ đóng góp vào sự phát triển toàn diện của TP.Hải Phòng trong thời gian tới… Để thực hiện những nhiệm vụ đó, Thủ tướng nhấn mạnh phải gần gũi cử tri và nhân dân, thường xuyên tiếp xúc cử tri, đi đến vùng sâu, vùng xa, những nơi khó khăn nhất, lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân.

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, các ứng viên đều bình đẳng trong vận động bầu cử. Với những ứng viên là Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước thì cử tri, nhân dân đặt niềm tin, kỳ vọng với những đòi hỏi cao hơn: vừa đảm nhiệm trọng trách được Đảng, nhân dân giao phó, vừa hoàn thành tốt vai trò là đại biểu dân cử.

Qua các buổi tiếp xúc cho thấy, cử tri đều đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và đặt nhiều kỳ vọng, mong rằng Quốc hội khóa XIV tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tăng cường vai trò giám sát tối cao đối với các chương trình, dự án quan trọng, đồng thời có các quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Cử tri cũng mong các đại biểu Quốc hội được bầu luôn liên hệ chặt chẽ với nhân dân, làm tròn trách nhiệm của người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Nguyễn Thành