Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Văn Du cho biết, ngay từ đầu năm, tỉnh Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, đó là phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường; nâng cao đời sống dân cư khu vực nông thôn, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình phát triển kinh tế xã - hội đã đạt được một số kết quả khá khả quan. Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tình hình nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Giai đoạn 2010-2015, nhân dân trong tỉnh đã hiến trên 130.000m² đất, đóng góp hơn 408.000 ngày công... cùng thực hiện các công trình nông thôn mới.

Ghi nhận kết quả bước đầu của Bắc Kạn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các địa phương có lợi thế về cây trồng, thổ nhưỡng tại Bắc Kạn đang dần được chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, bước đầu hình thành và phát triển một số vùng nguyên liệu tập trung đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Một số sản phẩm nông nghiệp đã xây dựng được nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý như: hồng không hạt, quýt Bắc Kạn, miến dong Bắc Kạn, gạo bao thai Chợ Đồn. Một số cây trồng đã thực hiện việc liên kết gắn với đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và liên kết thu mua sản phẩm như dong riềng, thuốc lá…

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, mặc dù sản xuất nông lâm nghiệp đã có những bước phát triển nhưng tỉnh cần phải mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa chất lượng cao và có tính cạnh tranh.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, hiện nay Bắc Kạn chưa có xã nông thôn mới, toàn tỉnh mới có hai xã đạt 15-16 tiêu chí nông thôn mới. Bình quân mỗi xã trong tỉnh đạt 8 tiêu chí. Mục tiêu xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 và dự kiến 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 là một nhiệm vụ khó với Bắc Kạn. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội, Chính phủ sẽ nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù đối với những tỉnh miền núi có điều kiện quá khó khăn, nếu không sẽ tạo độ chênh rất lớn ngay trong các tỉnh miền núi với nhau khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

PV (Theo TTXVN)