Dự hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo ANTT nông thôn; Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ đạo TW Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.  Đại diện các Bộ, ngành TW; đại diện các Tổng cục,Vụ, Cục thuộc Bộ Công an cùng 200 đại biểu đại diện cho Công an các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo tổng kết 5 năm công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM  giai đoạn 2010- 2015 cho thấy, các đơn vị, địa phương đã xây dựng thành công 700 mô hình, tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT trong đó phần lớn là ở khu vực nông thôn; xây dựng được gần 70.000 tổ an ninh nhân dân,  hơn 9 vạn tổ tự quản, trên 36 ngàn tổ hòa giải và trên 31 ngàn Đội thanh niên xung kích đảm bảo ANTT trong cả nước. Kết quả thực hiện tiêu chí ANTT được giữ vững, đã góp phần thúc đẩy kết quả thực hiện các tiêu chí khác trong Chương trình mục tiêu quốc gia này.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, Phó ban chỉ đạo TW Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo TW Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM đánh giá: Tiêu chí thứ 19 về ANTT  (trong đó nội hàm bao hàm cả đủ 3 mặt an ninh kinh tế, an ninh văn hóa và TTATXH nông thôn) được xem là một trong những tiêu chí khó nhất trong Bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM. 

Để duy trì được tính bền vững của tiêu chí 19 này là rất khó, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân và lực lượng công an phải dày công, dốc sức, không được phép lơ là. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng khẳng định kết quả thực hiện tiêu chí về ANTT  đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ vững được tính bền vững của Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

Trong bài phát biểu tổng kết, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định: Nông nghiệp, nông dân và nông thôn là vấn đề chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng nông thôn mới là giải pháp chủ yếu, quan trọng và có tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW khóa  X về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tặng bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Đồng chí Thứ trưởng cũng tổng kết các báo cáo, tham luận và các ý kiến phát biểu tại hội nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM...

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc .

Để giúp lực lượng Công an triển khai có hiệu quả tiêu chí 19 về ANTT trong Bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM năm 2016 và giai đoạn mới 2016-2020. Ban chỉ đạo ANTT nông thôn của Bộ Công an đề xuất Ban Chỉ đạo TW Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM  sớm trình Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Bộ tiêu chí NTM cấp xã giai đoạn 2016-2020, để  Ban chỉ đạo ANTT nông thôn Bộ Công an kịp thời hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai cũng như sớm phân bổ nguồn kinh phí để triển khai thực hiện chương trình.

Tại Hội nghị đã có 129 tập thể, 138 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện  Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM đã được Bộ Công an trao tặng Bằng khen.

Tâm Phạm