Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng, khi ông Thanh được chuyển về Hậu Giang công tác, lúc này Văn phòng UBND tỉnh không còn xe để bố trí cho ông Thanh đi công tác cơ sở, Chính phủ quy định không cho mua xe công. 

Ông Thanh có đề xuất là mượn ôtô của người thân vào đi làm tạm. Xét thấy để tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển thuận tiện trong đi lại làm việc, Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng đề xuất này cũng có thể chấp nhận được. 

Việc cấp tạm biển số xanh 95A-0669, Tỉnh ủy Hậu Giang đã kiểm tra và nghiêm túc rút kinh nghiệm việc làm trên là chưa đúng quy định.

UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định, hiện ông Thanh không còn đi chiếc xe nói trên, đồng thời sẽ bố trí phương tiện khác cho ông Thanh đi lại và làm việc.

Văn Vĩnh