Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hồ Hồng Hải, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và truyền thông cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao hiểu biết về chính sách pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng viết bài cho phóng viên, biên tập viên báo, đài các tỉnh; báo cáo viên và cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tại các Bộ, ban, ngành, TP Hà Nội về công tác thông tin đối ngoại giữa Việt Nam – Campuchia.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Cũng tại hội nghị, các báo cáo viên đã tập trung thông tin một cách khái quát về tổng thể đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam với Campuchia; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong tình hình hiện nay. 

Quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới phát triển: là bạn, là đối tác tin cậy của Campuchia, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia. 

Các vấn đề về ngành thông tin và truyền thông với công tác đối ngoại; một số vấn đề về quyền con người trong bối cảnh quốc tế hiện nay; biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia được các chuyên gia nhấn mạnh…

Vũ Linh