Quốc hội yêu cầu phải đạt 80% dân số có BHYT vào 2020 và nay Chính phủ  bàn để điều chỉnh con số đó lên 90%. Đây là lần đầu tiên Quốc hội giao chỉ tiêu mà Chính phủ mạnh dạn đi trước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc nâng cao tỉ lệ BHYT tiến tới BHYT toàn dân là thiết thực, nhằm bảo đảm an sinh xã hội. Phải nâng tỉ lệ người dân tham gia BHYT hiện là 76% lên để mọi người đều được hưởng phúc lợi xã hội quan trọng này...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị 

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, mục tiêu BHYT toàn dân chưa được các địa phương quan tâm. Một số tỉnh chưa có cơ chế hỗ trợ hỗ trợ 30% cho các hộ cận nghèo, các hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, đối tượng học sinh, sinh viên mua BHYT, như Chính phủ giao; chưa có giải pháp hỗ trợ mở rộng tới các đối tượng vùng bãi ngang ven biển, vùng đặc biệt khó khăn…

 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lại cho rằng “người có thẻ BHYT đã được tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ y tế” và chứng minh: Năm 2015, tỉ lệ BHYT đã đạt 76,52% với tổng chi phí thanh toán của quỹ BHYT khoảng 50.000 tỷ đồng. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Bộ Y tế đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng KCB: giảm tải BV, cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh, đổi mới toàn diện thái độ, phong cách phục vụ, nên đã chấn chỉnh và xử lý hơn 7.000 cán bộ y tế có hành vi không đúng với người bệnh; xây dựng, nâng cấp nhiều BV tuyến Trung ương và địa phương…

Biện pháp của Hà Nội để tăng tỉ lệ có BHYT được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết là sẽ rà soát, yêu cầu các doanh nghiệp tham gia đóng BHYT, tránh hiện tượng trốn đóng cho người lao động; tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, nâng cao chất lượng KCB; đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải quyết chế độ BHYT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và đề xuất nâng mức hỗ trợ cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50%, hỗ trợ các đối tượng theo hộ gia đình thêm 10%...

Giải pháp của TP. Hồ Chí Minh là nâng cao năng lực quản lý ứng dụng CNTT trong quản lý thẻ BHYT; nâng cao chất lượng KCB, tăng cường trách nhiệm, đạo đức đội ngũ y bác sĩ, vì người dân cần sự tận tình, không phân biệt đối xử khi đi KCB.

Để đạt được chỉ tiêu 90% số dân có BHYT vào năm 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chỉ ra, bên cạnh nhận thức và tuyên truyền, ngành y tế phải nâng cao chất lượng KCB, trước hết không được phân biệt người KCB bằng thẻ BHYT và KCB dịch vụ. Vì dù đã có tiến bộ nhưng vẫn còn khác biệt, được đích thân Phó Thủ tướng khảo sát. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ ra các biện pháp cần làm để tăng tỉ lệ người có BHYT

Vấn đề quan trọng hơn là làm sao để người dân đóng BHXH khi vào viện phải bỏ tiền túi ít hơn. Điều này đòi hỏi thay đổi cơ chế quản lý BV, là liên thông giữa các BV để đến 2021, người dân có thẻ BHYT được KCB ở bất kỳ đâu. Bây giờ xác định ngân sách Trung ương và địa phương cùng hỗ trợ để tỉ lệ tham gia BHYT tăng lên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tỉ lệ bao phủ BHYT ở một số địa phương còn thấp, khi đến cuối năm 2015 vẫn còn 31 địa phương tỉ lệ bao phủ BHYT dưới 75% và 22 địa phương chưa đạt tỉ lệ bao phủ BHYT so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nhiều nhóm đối tượng phải tham gia BHYT đạt thấp và thiếu bền vững. 

Ngoài ra, chất lượng KCB BHYT cần tiếp tục cải thiện. Người dân vẫn chưa hài lòng về thủ tục trong KCB, trong chuyển tuyến, trong thanh toán BHYT. Chưa bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đến cơ sở KCB. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB, cải cách thủ tục hành chính và trong giám định chi phí KCB còn chậm, thiếu đồng bộ. Giá dịch vụ y tế chưa tính đúng tính đủ, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, làm cho chi trả tiền túi của người dân có thẻ BHYT còn cao,  giảm tính hấp dẫn của chính sách BHYT.

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết các giải pháp của Hà Nội về BHYT

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, BHYT là bắt buộc, phấn đấu đến 2020 có ít nhất 90% dân số tham gia BHYT. Do đó, BHXH Việt Nam phải triển khai phát triển đối tượng tham gia BHYT, đề xuất những giải pháp, cơ chế, chính sách liên quan, tạo thuận lợi nhất để người dân tham gia BHYT. Ngay trong năm 2016, cho phép sử dụng nguồn kết dư của BHXH Việt Nam để hỗ trợ các nhóm đối tượng tham gia BHYT; phải kết nối liên thông toàn bộ hệ thống KCB của các cơ sở KCB, để tạo điều kiện cho người dân thanh toán cũng như KCB thuận lợi hơn.

Đại diện UBND TP HCM báo cáo kết quả thực hiện BHYT

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo nâng cao chất lượng KCB, tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHYT, không được phân biệt đối với người bệnh được KCB bằng thẻ BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình thanh toán KCB BHYT, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT KCB và giảm chi từ tiền túi của người bệnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của các bệnh viện và đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí giám sát.

Thanh Hằng