Quyết định nêu rõ: Với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh, ông Huân đã có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, ông Huân đã không thực hiện đầy đủ việc báo cáo, đề xuất với cấp trên về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hướng dẫn người dân, các cơ sở kinh doanh thực hiện việc khắc phục thiệt hại do sự cố môi trường biển; chỉ đạo, điều hành đoàn kiểm tra và đoàn giám sát liên ngành của tỉnh thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, xử lý thiệt hại do sự cố môi trường biển có nhiều sai sót. 

Ngoài ông Huân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Văn Đức Dũng, Phó bí thư Chi bộ Chi cục Thủy sản, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thuộc Sở NN-PTNT Quảng Trị, do thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ điều hành việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dẫn đến kết quả số liệu kiểm tra để tham mưu, báo cáo tổng hợp, đề nghị xem xét hỗ trợ, khắc phục thiệt hại (liên quan đến sự cố môi trường biển) của một số cơ sở kinh doanh có nhiều sai sót.

THANH BÌNH