Qua đó, tại kỳ họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, do đồng chí Lương Nguyệt Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng chủ trì hội nghị đã cho ý kiến về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Kiều Văn Toàn, Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhận thấy: Trong thời gian từ năm 2015 đến 2017, đồng chí Kiều Văn Toàn đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định. Vi phạm của đồng chí đã ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Kiều Văn Toàn.

Thành ủy  Đà Nẵng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Kiều Văn Toàn, Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu vì có dấu hiệu vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập.

Hoài Thu